Freedom Original Mix

Nhạc mang tính chất yêu đời

-Nghe bản nhạc này mọi căng thẳng - mệt mỏi sẽ tan biến hết - Xả Strees-

St: By Vinh Mai