TRANH CÃI VỀ DIỆN TÍCH CỦA NGÔI NHÀ ĐỘC NHẤT VÔ NHỊ TẠI SÀI GÒN